รถทัวร์ท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

รถทัวร์ท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จุดหมาย – สัมมนา GFMIS ประจำปี 2560 ที่พัทยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน