รถทัวร์ท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รถทัวร์ท่องเที่ยว ธนัชวิชญ์ได้ให้บริการลูกค้า สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จุดหมาย – จันทบุรี และระยอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน